Gizlilik politikası

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


Bu Sözleşme, alıcının, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere HEVES MİM. GAYR. İNŞ. NAKL. VE OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ ‘ ye ait https://www.dekorlist.com  / elektronik ticaret internet sitesine www.dekorlist.com  sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin (“Ürün/Ürünler”) alıcıya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Alıcı bu Sözleşmeyi www.dekorlist.com  onayladıktan sonra, sipariş verdiği ürünlerin bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur. İşbu sözleşmede www.dekorlist.com satıcı müşteri ve ya müşteriler ise alıcı olarak adlandırılacak ve sözleşmenin geri kalan hükümlerinde bu şekilde anılacaklardır.


Madde1: TARAFLAR

SATICI :
Unvanı  :HEVES MİM. GAYR. İNŞ. NAKL. VE OTO SAN .TİC. LTD. ŞTİ
Adres :Hacı Halil Mahallesi. 1205 Sokak. No:3 İç Kapı No :3 Gebze / KOCAELİ
Telefon :

Vergi DairesiUluçınar 
E-Posta :

Banka Hesabı :

ALICI (TÜKETİCİ) :
Adı,Soyadı/ Ünvanı : 
Adres : 
Telefon : 
E-Posta : 

Madde 2: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve alıcının bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının alıcının bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde alıcının SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta alıcıya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme’nin aşağıdaki 7. maddesinde belirtilmiştir.

ÜRÜNBİRİM FİYAT (TL)ADETTOPLAM (TL)
Marka, Ürün, Renk, Beden vb.  ____ TL____ TL
Kullanılan hediye çeki / ___ TL
Sipariş işlem ve gönderim-kargo ücretleri___ TL
SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV Dahil)_____ TL


Ödeme (Tahsilat) Bilgileri
Ödeme Şekli-Aracı : (Kredi Kartı / Kapıda Kredi Kartlı veya Nakit Tahsilat)
[Kart Tipi Visa ….
Kart Numarası ….
Ödeme Kredi Kartı …
Kredi Kartına Taksit/Tek Çekim .
Toplam Tutar … ]

Teslimat Bilgileri :
Adı,Soyadı/ Unvanı :  
Adres :  
Telefon :  
E-Posta :  
Fatura Bilgileri :
Adı,Soyadı/ Unvanı :  
Adres :  
Telefon :  
E-Posta :  


Madde 3- ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından www.dekorlist.com‘ un kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce www.dekorlist.com’ un ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder. – SATICININ  ünvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri, – Ürün(ler)’in www.dekorlist.com’ dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler, – SATICININ mensubu olduğu Meslek Odası  – SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICIYA  elektronik iletişim kuralları ile ALICININ  bu hususlarda SATICIYA  verdiği izinler, ALICININ kanuni hakları, SATICININ  hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri, – Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları, – Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünlerin temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICININ SATICYA  ödeyeceği toplam bedel), – Ürünlerin ALICIYA teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler, – Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları, – ALICININ cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler, – ALICININ cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICININ cayma hakkını kaybedeceği, – Cayma hakkı olan Ürünlerde, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICININ cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICIYA karşı sorumlu olacağı, SATICININ kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICIYA yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği, – Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICIYA ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil), – ALICININ  tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar her halükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacağı, – Mahiyetine göre bu Sözleşmede de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından www.dekorlist.com’ da  onaylanarak kurulduktan sonra ALICIYA elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICININ da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği. – Uyuşmazlık hallerinde ALICININ SATICIYA şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.


Madde 4- CAYMA HAKKI

ALICI Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır :

A) ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)


B) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar

C) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

D) ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve

E) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICININ ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün’ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır. Cayma hakkı bulunan hallerde ALICININ cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICIYA yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün’ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICIYA ait olmak üzere SATICININ yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. www.dekorlist.com’ da ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, ALICI Ürün’ü bulunduğu İlçe dahilinde ki veya haricinde ki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde ALICIDAN masraf alınmaz. Bu iade işleminde Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir). “Ürünün iade edileceği adres, SATICI adresi / iade için teslim olunan kargo firması adresi.” Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICIYA ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün’ün ALICIYA teslim masrafları ALICIYA, Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. ALICININ ürünlere ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile SATICININ ALICIDAN olan, ödül puanlarına ilişkin bulunanları da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

MADDE 5 – ALICI’NIN SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜ SATIN ALIRKEN ÖDÜL PUANLARI KAZANDIĞI VE/VEYA ÖDÜL PUANLARI KULLANARAK SATICI’YA ÖDEME YAPTIĞI HALLERDE UYGULANACAK ÖZEL ŞARTLAR 

5.1. Ödül puanları vb.lerini kazandıran bir kuruluş ile ALICI ve SATICI arasında, ödül puanlarının SATICIYA  ait www.dekorlist.com‘ dan  alışverişlerde indirim vb. sağlamasına imkan veren cari bir anlaşmanın-sözleşmenin varlığında, ALICI, SATICININ söz konusu anlaşması ve keza kendisinin anılan kuruluş ile sözleşmesinin gereği olarak bu Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile öyle bir ödül puanı kazanmış ise, işbu Sözleşmeden cayılması ve sair suretle feshi/sipariş iptali ile ALICIYA bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, ALICI tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı (parasal değeri) ALICIDAN geri alınır. Şöyle ki; bu geri alma işlemi, SATICININ  ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, ALICININ  anılan kuruluş-sistem nezdinde (işbu Sözleşme konusu alışveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) yeterli-başka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise SATICININ ALICIYA  iade edeceği bedelden nakden indirilerek (mahsup edilerek) yapılır


5.2. ALICI tarafından işbu Sözleşme konusu Ürün alışverişinde SATICIYA  ödeme kısmen/tamamen ödül puanları vb. ile yapılmış ise, bu suretle satın alınan Ürün’ün bu Sözleşme’nin ilgili hükümlerine göre Ürün bedeli ALICIYA geri ödenecek biçimde iadesinin söz konusu olduğu hallerde, ALICININ Ürünü www.dekorlist.com ‘ da satın alırken SATICI nezdindeki kullandığı ödül puanı ve benzerleri, SATICININ  ilgili kuruluş ile farklı bir anlaşması olmadıkça, ALICIYA  (yine puan olarak) iade edilebilir.


5.3. ALICI tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda geçerli bir genel kural olarak, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri-tutarı SATICI tarafından ALICIDAN  (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, öyle bir sistemin uygulaması neticesi SATICI tarafından ALICIYA hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.


5.4. Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ilgili diğer hususlar, söz konusu kuruluş ile ALICI ve SATICI arasındaki anlaşma-sözleşmelerin hükümlerine tabi olup, ilgili hallerde SATICI, gerek burada, gerek anılan sözleşme-anlaşmalarda belirli tüm hak-yetkileri ALICI ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına ve/veya hesabına da yapabilir.


5.5. SATICIDAN kazanılan veya SATICI nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri vb. mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez.


5.6. SATICI, ALICI ile yukarıda anılan kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir; yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır.


5.7. Yukarıdaki hükümler, varsa, Tüketicinin doğrudan SATICIDAN edindiği ödül puanı kazanım ve kullanımlarında da kıyasen uygulanır. İNTERNET SİTESİ/SATICIDAN ödül puanı kazanan veya SATICIYA ödemelerinde ödül puanı vb.lerini kullanan tüm tüketiciler, böylece ALICI, yukarıdaki özel şartları (da) kabul etmiş olmaktadır.

MADDE 6 – GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER,  ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

www.dekorlist.com’ da bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir. 

6.1.ALICI tarafından www.dekorlist.com’ a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICIYA aittir.

6.2. ALICI SATICIYA belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICININ bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

 6.3. www.dekorlist.com’ a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICININ anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICIYA aittir.

 6.4. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından www.dekorlist.com ‘ da veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

 6.5. www.dekorlist.com ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

Madde 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1. Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile ALICIYA veya İNTERNET SİTESİ’nde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. SATICI, Ürünler’i, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICININ Ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Stoklarda olan Ürünler, sipariş tarihinden itibaren, en geç üç (3) iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Ancak, aynı sipariş içinde kampanyalı Ürün’ler var ise kampanyanın sona ermesi beklenir ve sonrasında en geç 3 (üç) iş günü içinde, sipariş konusu bütün Ürün’ler TÜKETİCİ tarafından sipariş esnasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına verilir. Kargo Firmaları, SATICIDAN teslim aldığı gönderileri, uzaklıklarına göre değişmekle birlikte normal şartlar altında ortalama 3 (üç) iş günü içerisinde ALICILARA ulaştırmaktadır.


7.2 Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICIYA aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve www.dekorlist.com’ da şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICIYA yansıtmayabilir.


7.3. Ürünlerin teslimatı anında ALICININ adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICININ sorumluluğundadır. Ürün, ALICIDAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICININ Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICIYA iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICIYA aittir.


7.4. ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

7.5. ALICI’NIN, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’YA tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICIYA ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICIYA iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICININ bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICININ iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICININ satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICININ bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. SATICININ kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dâhil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. ALICININ temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.


7.6. Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICIYA bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.


7.7. SATICI Sözleşme konusu ürünü  tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde ALICIYI kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemek
te her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.


7.8. Sözleşme-kanuna uygun caymalar dâhil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde ALICIYA iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade ALICININ SATICIYA Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasında sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICININ  herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir). SATICININ iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme’nin SATICININ edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.


7.9. ALICI Ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini, Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICIYA bildirebilir.


7.10. Yukarıda 3. maddede yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleşmede yer almayabilir; bununla beraber, ALICI tarafından www.dekorlist.com ‘ da görülen/onaylanan Ön Bilgilendirmelerde, keza www.dekorlist.com’ un  –ilgisine göre satış aşamaları veya genel– bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar.


7.11. ALICI, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu Bilgilendirmelere ve bu Sözleşmeye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, SATICI nezdindeki sistemlerde üç yıl süre ile muhafaza edilir.


7.12.
Bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

Madde 8- ALICI’NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI – YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

Bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan
edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICININ yerleşim yerindeki (ikametgâhındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir. ALICI, işbu Sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde www.dekorlist.com’ da yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürünlerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme’nin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını www.dekorlist.com ‘un elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün’ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, ALICININ SATICIYA bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

Shopping cart
Sohbet Başlat
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?
%d blogcu bunu beğendi: